Audyt Danych gromadzonych w systemach HR

Usługa analizy danych z różnych systemów IT z obszaru HR ma na celu sprawdzenie:

  • na ile firma posiada dane umożliwiające tworzenie cyfrowych profili pracowników (Digital Body Language),
  • jakie dane dotyczące efektywności biznesowej działań rozwojowych były i są gromadzone.

Mierzalnym rezultatem usługi jest raport wskazujący, jakie dane można już wykorzystać i co z nimi zrobić oraz jakie dane i w jaki sposób warto gromadzić, w celu wykorzystania ich w przyszłości do wspomagania procesów motywowania i rozwoju algorytmami sztucznej inteligencji.

Dodaj komentarz