Lepsze wykorzystanie potencjału

Każdy z nas ma jakiś talent; nawet jeśli nie jest to talent związany bezpośrednio z wykonywanymi obowiązkami, warto by pracodawca był świadomy, jaki to talent jest i w jakiś sposób pomagał w jego rozwoju. Takie podejście buduje relacje w zespole i zwiększa zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Osoby, których talenty są doceniane, są bardziej otwarte na informacje zwrotne dotyczące pożądanych zachowań i umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań. Potrzeby rozwojowe mogą być „diagnozowane” przez innych członków zespołu w ramach retrospektyw oraz dzięki „porównywaniu” pożądanych zachowań. Najszybsze zaspokajanie potrzeb rozwojowych uzyskuje się w ramach „community of inquiry”. Metoda ta angażuje cały zespół w rozwijanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań oraz mierzy parametry zaangażowania jego członków i efektywność biznesową działań rozwojowych.

Dodaj komentarz