Optymalizacja budżetu rozwojowego

Usługa ma na celu wdrożenie rozwiązań wspomagających promowanie, monitorowanie i mierzenie efektów różnych form nauki nieformalnej pracowników.

Pomaga w zmianie metod planowania i realizowania budżetu szkoleniowego, kiedy zdarzają się sytuacje, że pracownicy nie chcą brać udziału w warsztatach zaplanowanych w budżecie, bo zdążyli rozwinąć potrzebne im umiejętności przy pomocy Google’a, YouTube’a lub kolegów.

Tradycyjne metody przygotowania planu i budżetu rozwojowego polegają na zbieraniu zapotrzebowania na szkolenia i inne działania rozwojowe od menedżerów poszczególnych zespołów i agregowaniu ich przy pomocy arkuszy Excelowych, a następnie „ręcznym” obliczeniu budżetu. Jeśli budżet wynikający z zapotrzebowania jest dużo większy niż w roku poprzedzającym, to dział HR, a potem Zarząd „obcina” go czasami w sposób drastyczny. Jednak dość często zdarzają się sytuacje, że realizowany budżet jest jeszcze mniejszy, bo pracownicy nie mają czasu na udział w szkoleniach lub w inny sposób rozwinęli umiejętności, które były im potrzebne.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzą metody Data Science. Dzięki nim możliwe jest przeanalizowanie danych z ostatnich kilku lat, dotyczących nieformalnych metod rozwijania wiedzy i umiejętności. Nowe podejście umożliwia optymalizację budżetu rozwojowego i przeznaczenie większych środków na działania najbardziej efektywne biznesowo.

Dodaj komentarz