Pomiar wskaźników zaangażowania

Usługa polega na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu pomiaru wskaźników zaangażowania metodami Data Science.

Najbardziej znaną metodą pomiaru zaangażowania pracowników jest ankieta 12Q, stosowana i stale doskonalona przez Instytut Gallupa. Niestety przeprowadzanie ankiet i wywiadów powoduje wzrost oczekiwań pracowników na działania sprzyjające zwiększeniu zaangażowania. Jeśli takie działania nie są planowane, skuteczniejszą metodą badania zaangażowania jest analiza danych z systemów zarządzania projektami.

Dzięki analizie cyfrowych zachowań pracowników możliwe jest diagnozowanie ich stopnia zaangażowania w wykonywaną pracę oraz rekomendowanie działań, które takie zaangażowanie zwiększą.

Dodaj komentarz