Pozyskaj sojuszników

Dowiedz się, kto w firmie już zajmuje się wykorzystaniem sztucznej inteligencji, np. w celu optymalizacji budżetu marketingowego, lub może taki projekt planuje. Może jest to nie jedna osoba, ale cały zespół, który już pracuje nad podobnymi zagadnieniami. Nawiąż z nimi współpracę. Możesz stworzyć z naszą pomocą Community of Inquiry (Społeczność badawczą).

Swoje doświadczenia w zakresie udziału w społeczności badawczej oraz rozwoju wiedzy i umiejętności z jej pomocą będziesz mógł wykorzystać w przyszłości do projektowania nowych form uczenia się w firmie. Mogą mieć one szczególne znaczenie w dziedzinach, które są dla firmy źródłem przewagi konkurencyjnej.

Jako zespół Community of Inquiry będziecie też mieli większą siłę przebicia w dyskusjach z bardziej zachowawczą częścią załogi.

Dodaj komentarz