Weryfikacja systemów motywacyjnych

Usługa polega na analizie wskaźników stosowanych w tradycyjnych systemach motywacyjno-premiowych, które najczęściej polegają na ocenie przez przełożonego lub ocenie 360 stopni. Tylko do oceny i motywowania niektórych grup zawodowych stosowane są twarde wskaźniki. Ponadto opisy wykorzystywane do tak zwanej oceny behawioralnej bywają bardzo nieprecyzyjne. Dane z tego typu systemów ocen nie nadają się do tworzenia profili cyfrowych.

Systemy motywacyjno-premiowe bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji potrzebują twardych wskaźników dotyczących wykonywania zadań, zmiany zachowań, wielkości przychodów itp. W przypadku wykorzystania oceny behawioralnej potrzebne są precyzyjne opisy pojedynczych zachowań.

W ramach usługi możliwe jest testowanie jakości wskaźników i sprawdzenie, na ile i w jaki sposób punktacje ocen okresowych i premie, które otrzymali pracownicy, przekładają się na wyniki biznesowe firmy. Do testowania potrzebne są dane z systemów motywacyjnych za np. 8 kolejnych okresów rozliczeniowych. Uzyskane spostrzeżenia mogą być wykorzystane do modyfikacji zasad oceniania i premiowania. Możliwe są symulacje wyników biznesowych uzyskanych dzięki wprowadzonym zmianom.

Dodaj komentarz