Zbadaj teren

Sprawdź, jakie dane dotyczące motywowania i rozwoju pracowników są gromadzone w systemach IT w twojej firmie. Być może mogą być one już wykorzystane na potrzeby projektowania działań rozwojowych. Możemy Ci pomóc przeanalizować dane z systemów rekrutacyjnych, z systemów motywacyjnych, z systemów e-learningowych oraz z systemów do zarządzania projektami. Możemy też sprawdzić, na ile są one wystarczające do wspomagania decyzji związanych z motywowaniem i rozwojem. Zależy to od obecnych wyzwań w obszarze HR oraz celów i priorytetów. Być może zakres danych, które już są w firmie, wystarczy do podjęcia działań mających na celu zwiększenie zaangażowania pracowników lub do badania efektywności biznesowej.

Dodaj komentarz