Zredukowanie rotacji

Według raportu Instytutu Gallupa z 2018 roku najczęstszą przyczyną zmiany są relacje przełożony-podwładny. Możliwy jest szczegółowy pomiar wskaźników zaangażowania i relacji w zespole oraz relacji przełożony-podwładny. Analiza tych wskaźników umożliwia podejmowanie uzasadnionych biznesowo decyzji personalnych lub podejmowanie działań mających na celu poprawę relacji.

Umów się z nami na prezentację, jak możemy pomóc w diagnozowaniu przyczyn dużej rotacji i jej zapobieganiu.

Dodaj komentarz