Zwiększenie efektywności biznesowej szkoleń

Usługa polega na analizie dotychczas gromadzonych danych dotyczących pomiaru wskaźników efektywności biznesowej działań rozwojowych oraz wdrożeniu rozwiązań data science, które takie pomiary umożliwiają.

Chociaż model Kirkpatricka służący do mierzenia efektywności biznesowej szkoleń jest powszechnie znany w środowisku osób zajmujących się szkoleniami i rozwojem, to najczęściej stosowany jest tylko pomiar satysfakcji uczestników. Pomiar efektywności biznesowej na trzecim i czwartym poziomie jest zazwyczaj bardzo pracochłonny i mało dokładny.


Już sam fakt opisu efektów biznesowych działań rozwojowych na 3 i 4 poziomie modelu Kirkpatricka zmusza projektantów do dokładnego przemyślenia tych działań. Systematyczny pomiar wskaźników dostarcza szczegółowych informacji zwrotnych.

Dodaj komentarz