Zwiększenie efektywności biznesowej

Tradycyjne metody oceny okresowej i motywowania pracowników okazują się niewystarczające ze względu na potrzebę szybkiego dostosowania metod działania do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Coraz więcej firm i zespołów stosuje zwinne (agilowe) metody organizacji pracy i bardziej potrzebna staje się informacja zwrotna dotycząca pracy zespołowej i efektywności realizacji zadań. Jednocześnie nowe technologie umożliwiają mierzenie wskaźników tendencji zachowań decydujących o efektywności działania. Na ich podstawie mogą być formułowane zalecenia dotyczące działań rozwojowych.

Dodaj komentarz