Poprawa jakości raportów

Tradycyjne zarządzanie zasobami ludzkimi zakłada wykorzystanie profili osobowości w procesach rekrutacyjnych, opisów kompetencji w procesach motywowania i oceny okresowej oraz opisów celów rozwojowych wynikających z analizy potrzeb.

Nowe technologie umożliwiają mierzenie tych samych wskaźników we wszystkich procesach HRowych. Takie podejście umożliwia precyzyjne diagnozowanie predyspozycji kandydatów, udzielanie informacji zwrotnej pracownikom oraz formułowanie szczegółowych zaleceń rozwojowych osobom, które nie osiągają założonych wskaźników biznesowych. Standaryzacja wskaźników we wszystkich procesach biznesowych umożliwia podejmowania lepszych decyzji i zapewnia większą przewidywalność działań.

Dodaj komentarz